29.2 C
İstanbul
Perşembe, Haz 13, 2024
okuryazarkitaplar
Image default
ManşetMüzikTarih

Notaların İlham Verici Hikayesi

Cüneyt Yardımcı

Hz. Zekeriya, Meryem Ana, Hz. İsa, Vaftizci Yahya ve Notalar…

Başlangıçta Vaftizci Yahya ile müzik notları arasında bir bağlantı kurmak çok kolay değildir; ancak aralarında sembolik ve metaforik çok yakın bir ilişki vardır.

Bu gönderide, müzik notlarının büyüleyici hikayesini, Vaftizci Yahya ‘nın ilham verici öyküsü üzerinden okuyacaksınız. 

Hz. Zekeriya ve Elisa ‘nın çocuk özlemiyle başlayan yolculuk, mucizevi bir şekilde Vaftizci Yahya ‘nın doğumu ile sonuçlanır.

Bu doğum esasen Hz. İsa ‘nın gelişinin habercisidir.

Akabinde,

Yüzyıllar sonra Guido D’arezzo ‘nun müzik notaları oluşumuna ilham veren Vaftizci Yahya ‘ya adanmış ilahiyi keşfeder.

Özetle bu tarihi yolculuk kutsal bir doğum ile müzik notalarının büyüleyici uyumun kutlanmasıdır…

Notaların Hikayesine Milat Öncesi İle Başlayalım…

Hz. Zekeriya Yeni Ahit ve Kur’an’da adı geçen bir Yahudi din büyüğüdür,

Ve,

Elisa (Elisabeth) ile evlidir.

Bununla beraber Elisa aynı zamanda Meryem Ana’nın teyzesidir.

Aynı zamanda,

Hz. Zekeriya ve Elisa çocuk hasretiyle yanıp tutuşmalarına rağmen gerçek şu ki çok uzun yıllar boyunca bir oğul sahibi olamamışlardı…

Oğul Kelimesinin Kökeni

Günümüzde “oğul” ya da “oğlan” denildiğinde günümüzde aklımıza “erkek evlat” geliyor;

Halbuki Eski Türkçe’de oğlan, cinsiyet belirten bir tanımlama değildir.

Aslında kelime “doğurma, ortaya getirme” anlamları taşıyan “oğ” kökünden geliyor,

Sonuç olarak da “doğan yavru” anlamına gelen “oğul” sözü türemiş,

Aynı şekilde bu kelimeye çokluk eki olan “-an” eklenerek “oğlan” sözcüğü ortaya çıkmıştır.

Görülebileceği üzere eskiden “oğlan” ya da “oğul” denildiğinde önce erkek evlat değil, cinsiyet fark etmeksizin “çocuk” anlaşılırdı.

Bu esnada, keçi yavruları için kullanılan “oğlak” sözcüğü de “yavrucuk” anlamına gelmektedir.

Neyse konumuza dönelim…

Hz. Zekeriya ve Elisa’nın Çocukları Olmuyordu

Hz. Zekeriyya ve Elisa neredeyse bir asırlık ömürlerini tamamlamak üzeredirler,

Buna karşılık henüz çocukları olmamıştır.

Daha önce de belirttiğim gibi Elisa Meryem Ana’nın annesinin kız kardeşi, yani teyzesidir.

Ne Hz. Zekeriya ne de Elisa, Meryem’den gerçek bir ana-baba şefkatini esirgemezlermiş esirgememesine de,

Her şeye rağmen,

Yine de bir evlat hasretiyle dertlendikleri her hallerinden belli olurmuş.

Bu durumu kendi derdi bilen Meryem Ana da, devamlı onlar için dua edermiş.

Rivayet edilir ki,

Meryem Ana’nın ettiği dua bir gün kabul olur,

Ve,

Hz. Zekeriya ve Elisa minik Yahya ile müjdelenirler.

İşte bu doğum,

İçinde barındırdığı mucizelik nedeniyle “iki ölüden bir diri doğdu” şeklinde tanımlanır.

Vaftizci Yahya…

Yahya, Yahudi ailelerinde daha önce hiç kullanılan bir isim değildir.

Köken olarak Arapça’da “diri olan” anlamına gelen “Ya Hayy” dan gelmektedir.

Hz. Zekeriya ve Elisa’nın evlatları minik Yahya, aslında ileride Vaftizci Yahya (Yuhanna / John the Baptist) olarak bilinecektir.

Yahya’nın doğumundan altı ay sonra da Meryem Ana, mucizevi bir şekilde Hz. İsa’yı dünyaya getirir.

Bu bağlamda,

Yahya ile Hz. İsa teyze çocuklarıdır…

Hz. İsa’nın yoldaşı Vaftizci Yahya,

Erken Hristiyanlığın kurulmasında çok önemli bir aziz,

Aynı şekilde İslamiyet’te ise peygamber olarak kabul edilir,

Ve,

Bu önemli şahsiyet adına birçok ilahi bestelenmiştir…

Peki Hz Zekeriya ve Elisa’nın oğlu, Hz. İsa’nın kuzeni olan bu zata neden Vaftizci Yahya deniliyor?

Çünkü,

MS 27 yılı civarında Hz. İsa’yı Şeria Nehri’nde vaftiz etmesi hasebiyle yaygın olarak “Vaftizci Yahya” olarak anılır.

Dört İncil de Hristiyanlık döneminin Vaftizci Yahya ile başladığını söyler.

Her bir İncil Vaftizci Yahya’nın önceliğini Hz. İsa’nın insanlığa müjdelenmesi iel ilişkilendirmeye çalışır.

Markos İncili’ne göre Hz. İsa gizli bir peygamberdir.

Onun topluluklar tarafından bilinmesini ve gerçek Mesih olmasını sağlayan Vaftizci Yahya’dır.

Notalara Giden Yolu Vaftizci Yahya Açıyor

Vaftizci Yahya için bestelenen ilahilerden bir tanesinin sözleri aşağıdaki gibidir:

Ut queant laxis
Resonâre fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum,
Solve polluti
Labii reatum,
Sancte lohannes

Orijinali Latince olan bu ilahinin meali ise:

Gevşek tellerde yankı bulsun o halde mucizelerin,

Hizmetkârlarının kirli dudaklarındaki lekeyi temizle,

Ey Aziz Yahya

Vaftizci Yahya İlahisinden Notalar Oluşturuluyor

Guido D’arezzo (Arezzolu Guido) isimli bir rahip, Vaftizci Yahya’ya atfedilen bu ilahinin her mısrasındaki ilk hece ile hayatın ahengini oluşturan notalar ortaya çıkmıştır:

Ut queant laxis (sadece senin hizmetçilerin)
Resonâre fibris (özgürce ilahi söyleyebilir) 
Mira gestorum (mucizeleri hakkında)
Famuli tuorum (işlerin hakkında)
Solve polluti (günahlarının lekelerini sil)
Labii reatum (onların dudaklarından)
Sancte lohannes (Aziz John…)

Guido, ilk önce Batı müzik geleneğinin belirgin özelliklerinden olan ve müzik besteciliğinde bir atılım ve devrim oluşturan dört çizgiden oluşan yatay nota çizgilerini icat etti.

Bu buluşunu, pratik bir kullanım olarak notaları bir harita gibi ilk defa eline çizerek tanımladı.

Bu nedenle literatüre “Guido’nun Eli” olarak geçen notalar çizimi, müzik tarihindeki ilk sistematik uygulama olarak biliniyor. 

Sonuçta Guido’nun dizileri notalar olarak Vaftizci Yahya için  bestelenen “Ut queant laxis” ilahisinin ilk dizesinin ilk heceleriyle adlandırıldı: “ut-re-mi-fa-sol-la..”

Solfej olarak bilinen bu sistem hâlâ kullanılmaktadır. ‘Si’ notası hariç, diğer notaların isim babası Guido’dur.

Vaftizci Yahya için bestelenen bu kadim alfabenin ilk notası olan “ut” uzamaya müsait olmadığı için daha sonra “do” ile değiştirildi…

Ki,

Esas itibarıyla bu kısaltma,

Dominus” yani “mutlak varlık” kelimesinden türemiştir.

Sözün özü,

Notaların doğuşuna neden olan şey “Ut, re, mi, fa, sol, la, si” ‘nin ahenkle raksıdır…

Dünya Müzik Günü, ruhumuzu okşayan notalar huzurunda kutlu olsun!!!

İlgili Haberler

Hat Sanatı

okuryazarkitaplar

Türk Bilim İnsanları Akıllı Ambalaj Sentezledi

okuryazarkitaplar

Teşekkürler…

okuryazarkitaplar

Yorum Yap

Kitap, Sinema, Tiyatro, Edebiyat, Tarih, Mitoloji, Müzik, Resim, Gez Gör, Doğa Sporları, Aktüel Bilim, Anadolu, Dünya Mirası, Festival, Fuar, Sergi, Akademi, Yazarlar...