29.2 C
İstanbul
Perşembe, Haz 13, 2024
okuryazarkitaplar
Image default
AkademiAntik-AArkeolojiManşetTarih

Kim Bu Almanlar?

Derleyen: Kadir Temür

Köklerini geriye doğru sıralayacak olarsan Alman – Germen –Gotlar (Ostrogotlar / Doğu Gotları, Vizigotlar / Batı Gotları)

İsviçre vatandaşlarının da dili Almanca olsa da, onlar Alman milletinden sayılmaz. Ana dilleri Almanca olan yaklaşık 100 milyon insanın ortalama sadece 80 milyonu kendisini Alman olarak görmektedir. Avusturyalıların da büyük bir bölümü Cermen soyundandır. Britanyalılar, Danimarkalılar, Hollandalılar ve İskandinavlar Alman sayılmaz fakat Cermenik sayılırlar… Almanların ön ırkı Ren Nehri’nin doğu tarafına yerleşmiş Cermenlerdir. Sakson, Frisler, Thüringler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar genel anlamda Cermen ırkının bel kemiğini oluşturur.

Keltik ve Slavlar ile Macarlar ve de diğer uzaktan boylar Cermenlerle karışarak zamanla Alman dilini ve kültürünü benimseyip Almanlaşmış ve bu etnik yapıda yer edinmişlerdir.

Almanlar (Deutsche) Cermen halklarından olan Orta Avrupa yerlisi bir etnik gruptur. Alman kelimesinin İngilizcesi olan German kelimesi geç Orta Çağ’dan itibaren Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nda Almanca konuşan nüfus için kullanılmıştır.

  Almanların ön ırkı Ren Nehrinin doğu tarafına yerleşmiş Cermenlerdir. Sakson, Frisler, Thüringenler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar bu genel anlamda Cermen ırkının belkemiğini oluştururlar.

Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan eski bir Cermen kavmineleri Gotlar olarak kabul edilir. Gotlar 2. yüzyıldan itibaren Scythia, Dacia ve Pannonia’da yaşamışlar 3. ve 4. yüzyıllarda Bizans’ı yağma etmişler ve Aryanizmi benimsemişlerdir.

Gotlar miladi 1. yüzyılda İskandinavya’yı bırakıp, Vistül’ün alt kısmında yerleşmişlerdi. İkinci yüzyılda Karadeniz’in kuzey kıyılarına gelmişler, 3. yüzyılda ise birçok kafileler halinde Yunanistan, Trakya ve Küçük Asya’nın sahil şehirlerine yerleşmişlerdir. Akrabaları olan birçok kavimleri çeşitli bölgelerde bıraktıktan sonra etnik bütünlüklerini kaybetmiş ve Ostrogotlar (Doğu Gotları) ile Vizigotlar (Batı Gotları) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.

  Ostrogotlar krallıkla idare ediliyordu. Dördüncü yüzyıl ortalarında Kral Ermanarich’in iktidarı devrinde Karadeniz’den Baltık Denizine kadar yayılmışlardı. Fakat 375 tarihinde Hunlar tarafından ilhak edilmişlerdir. Vizigotlar da Hunların baskısına uğrayıp yerlerinden atılmışlarsa da İmparator Valens tarafından 376’da Tuna’nın güney kıyılarına yerleştirilmişlerdir.

378’de ayaklanıp Hadrianapolis Muharebesi’nde Romalıları yenmişlerdir. Fakat 382’de İmparator I. Theodosius tarafından tekrar müttefik olarak imparatorluğa kabul edilmiştir. Gotlar yerlerinde durmayarak 410 yılında Roma’ya, 415 yılında da İspanya’ya yerleşerek bir krallık kurmuşlardır. Uzun yıllar Romalılara asker veren Ostrogotlar, İmparatorluk içinde kendilerini muhafaza ettiklerinden, 476 yılında İtalya’yı istila etmişlerse de 553’te Mons Lactarius Savaşında I. Justinianus’a yenilerek İtalya’da kurdukları krallıkları yıkılmıştır. Gotlar bundan sonra Roma uygarlığı içinde eriyerek kaybolup gitmişlerdir.

  Zaman içerisinde belli başlı Cermen boylarının birleşmesi ile birlikte bir krallık altında Alman milleti oluşmaya başlamıştır. Bu arada kuzeyde Frisler, Anglosaksonlar, Franklar güneyde ise Saksonlarla Bayuvarlar karakteristik ve folklorik yapılara ayrılmışlardır. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü sonucu çeşitli krallıklar ve derebeylikler kurmuşlar ve genelde Frank Krallıkları altında tarihte yerlerini almışlardır.

 Kaynak: ALMANLARDA TÜRK KANI Dr. R. Özde

https://almanlaryapmis.com/almanlar-kimdir/

İlgili Haberler

Canım İstanbul

okuryazarkitaplar

Evrende Yalnız mıyız?

okuryazarkitaplar

Bir Öğrencinin Gözünden ESKİŞEHİR

okuryazarkitaplar

Yorum Yap

Kitap, Sinema, Tiyatro, Edebiyat, Tarih, Mitoloji, Müzik, Resim, Gez Gör, Doğa Sporları, Aktüel Bilim, Anadolu, Dünya Mirası, Festival, Fuar, Sergi, Akademi, Yazarlar...